De afgelopen jaren stonden bij edibo meer dan ooit in het teken van een duurzaam en ecologisch bouwbeleid, zowel op als naast onze werven. Dat resulteerde in talrijke concrete initiatieven, waaronder het optimaliseren van ons afvalbeheer. Thomas Van Hooydonk, onze coördinator veiligheid, kwaliteit en milieu, benadrukt de huidige en toekomstige belangen van een doordacht afvalproces, zowel voor edibo als voor de bouwsector in het algemeen.

SDG Pioneership als solide fundament

Sinds oktober 2023 mag edibo zich drie jaar lang SDG Pioneer noemen. Het resultaat van een intensief duurzaamheidstraject in het kader van Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

“Drie jaar lang startten we doorheen onze hele werking telkens minstens vijftien initiatieven op in het teken van de Sustainable Development Goals, vooropgesteld door de Verenigde Naties. Deze duurzaamheidsdoelen zijn opgebouwd rond de zogenaamde vijf P’s: people (mensen), prosperity (welvaart), peace (vrede), planet (planeet) en partnerships (partnerschap)”, verduidelijkt Thomas Van Hooydonk. Tijdens dit traject behaalden we bovendien de milieumanagementnorm ISO 14001. Een belangrijke pijler daarin was het verbeteren van ons afvalbeheer. Met de hulp van externe dienst Mensura wisten we op relatief korte tijd heel mooie stappen vooruit te zetten hierin.”

“De voordelen van een geoptimaliseerd afvalbeleid vallen dan ook niet te ontkennen. Een veilige en propere werf is in de eerste plaats een visitekaartje naar je eigen collega’s, maar ook naar je bouwpartners toe. Daarnaast speelt natuurlijk het financiële plaatje mee. Alle bouwafval in dezelfde container gooien, bespaart misschien tijd, maar allerminst kosten. Het kost namelijk enorm veel geld én organisatie om dat afval nadien te scheiden.”

Nieuwe inzichten, nieuwe standaarden

Hoe ziet het afvalbeheer bij edibo er vandaag in de praktijk uit? “Dankzij een externe afvalaudit door Waste2Profit wisten we de afvalstromen op onze werven en op het Lommelse hoofdkwartier heel duidelijk in kaart te brengen. Dat bracht ons de nodige vragen en inzichten bij, van waaruit we nieuwe standaarden gingen bepalen.”

“Vandaag scheiden we onze afvalstromen op de werf systematisch via een meervoud aan containers. Het zijn als het ware kleine afvalstraten. Maar niet iedere werf genereert hetzelfde type of dezelfde hoeveelheid afval. Dus hebben we een standaard bepaald: op welke werf hanteren we deze standaard en waar moeten we bijkomende afvalvoorzieningen installeren? Het is aan ieder projectteam om dit hele proces zo correct mogelijk in te schatten en te monitoren. Onze eigen werfploegen bleken al snel mee op de kar te zitten. De volgende stap is om ook de onderaannemers te betrekken, of er nu een taalbarrière moet overwonnen worden of niet. Een duurzaam afvalbeheer hoort een eigen universele taal te hebben en daar werken we momenteel heel hard aan, onder meer door het inzetten van afvalbordjes in alle verschillende werftalen.”

“Maar de oefening gaat nog veel ruimer dan het pure sorteerverhaal. Hoe vermijden we bijvoorbeeld dat verloren geraakte bouten, schroeven, slabben en dergelijke in plaats van zuiver inzetbare overschotten onbedoeld afval worden? Hoe maken we meer mensen bewust van het bestaan van statiegeld op pallets en andere recupereerbare materialen? Kan ons afval misschien dienen als grondstof voor andere activiteiten?”

afvalbeheer bouw edibo
“Vandaag scheiden we onze afvalstromen op de werf systematisch via een meervoud aan containers. Het zijn als het ware kleine afvalstraten. Maar niet iedere werf genereert hetzelfde type of dezelfde hoeveelheid afval. Dus hebben we een standaard bepaald."

Focus op maximaal hergebruik en minimaal waardeverlies

“Het werk is dus verre van af. Het duurzaamheidsaspect staat meer dan ooit centraal binnen de bouwsector. Het minutieus monitoren van afvalstromen en de milieu-impact voor, tijdens én na het bouwproces worden hoe langer hoe meer de standaard in plaats van de uitzondering. Denk aan BREEAM-gecertificeerde bouwprojecten, vereiste levenscyclusanalyses in de toekenningsfase van een project, de toenemende circulaire bouwvereisten, …”

“En een bijkomende uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat we bouwmaterialen niet alleen maximaal hergebruiken in de toekomst – bij de afbraak van de oude D’Ieteren-gebouwen hergebruikten we bijvoorbeeld maar liefst 90% van de bouwmaterialen – maar dat deze materialen tegelijkertijd ook minimaal degenereren qua waarde? Dit zijn de uitdagingen waar we nu en in de toekomst resoluut mee aan de slag gaan. Te beginnen bij de aanwerving van een fulltime duurzaamheidscoördinator. Een professional die zich voor de volle 110% kan focussen op twee zaken: edibo verder doen ontwikkelen als duurzame onderneming én klanten begeleiden in het bouwen van duurzame gebouwen. In het kader van de nieuwe CSRD-wetgeving en de bijhorende rapporteringsverplichtingen vanaf 2025 wordt hij of zij dus een welgekomen bondgenoot voor onze bouwpartners. En wij als bedrijf bestendigen onze rol verder als duurzaamheidspionier.”

Hoe ver reiken uw duurzame bouwambities?

Bij edibo steken we duidelijk niet onder stoelen of banken dat we ver willen én kunnen gaan op vlak van duurzaamheid. Die denkoefening begint wat ons betreft al lang voordat we de eerste bouwmachines richting de werf sturen. Zodat uw toekomstige gebouwen vandaag, morgen én overmorgen pure duurzaamheid uitstralen.

Contacteer ons met al uw vragen, wensen en ambities. Wij zetten ons graag met u rond de tafel voor een vrijblijvend gesprek. Neem intussen zeker ook een kijkje naar onze talrijke realisaties over diverse sectoren heen.