Van 2,9 miljoen kg naar amper 961.000 kg CO2-uitstoot op een bouwproject van ongeveer 16.300 m2. Dit was de uitkomst van de levenscyclusanalyse (LCA) die een potentiële klant recent bij ons aanvroeg. Een type opdracht dat volgens gedelegeerd bestuurder Jo Boonen almaar meer navolging zal krijgen in de toekomst. En dus schakelen we ook bij edibo een paar versnellingen hoger.

Van nice-to-have naar absolute must

Dat edibo niet aan zijn duurzaamheidsproefstuk toe is, bewijzen onder meer onze grote inspanningen op vlak van milieumanagement (ISO14001), ons SDG-pionierschap en onze ervaring binnen BREEAM-gecertificeerde projecten.

Sinds de goedkeuring van de Europese CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive) begin 2023 is een nieuwe belangrijke evolutie binnen de bedrijfswereld op til. Vanaf 2025 zullen bedrijven namelijk zwart op wit moeten kunnen rapporteren wat de impact van hun gebouwen was op mens, milieu en klimaat in het voorafgaande jaar.

Met andere woorden, bedrijven die investeren in nieuwe gebouwen zullen voortaan op zoek gaan naar spijkerharde garanties over de duurzaamheid van hun toekomstige gebouwinfrastructuur. En naar manieren hoe ze dit in de praktijk kunnen meten.

“Een nieuw soort E-peil is op komst”

“De uitkomst van de levenscyclusanalyse zal hierin allesbepalend worden”, geeft Jo Boonen aan. “Die geeft aan hoe duurzaam het gebouw is op vlak van constructie, ingebruikname en ten slotte afbraak. Welke impact heeft je gebouw over een periode van 60 jaar? In de eerste plaats op de maatschappij en op het klimaat, maar indirect ook op je dagelijkse kosten als bedrijf?”

“Ik verwacht dan ook dat we in de nabije toekomst een concrete waarde zullen plakken op de uitkomst van zo’n LCA. Zoals we vandaag al het E- of K-peil kennen in de bouwsector, zouden we de impact kunnen vertalen naar een CO2-voetafdruk per vierkante meter, zoals dat vandaag al vaak in de praktijk gebeurt.”

levenscyclusanalyse
“De uitkomst van de levenscyclusanalyse zal allesbepalend worden om weer te geven hoe duurzaam een bedrijfsgebouw is op vlak van constructie, ingebruikname en ten slotte afbraak."

Eerste veelbelovende testcase

Hoe zo’n berekening er in de praktijk zou kunnen uitzien? “Montea, bouwheer van Blue Gate Antwerp, een gloednieuw klimaatneutraal en circulair georiënteerd bedrijventerrein, kreeg door ons een gedetailleerde levenscyclusanalyse voorgeschoteld.”

“Het betrof een vrij traditioneel constructiegegeven, dat we in verschillende varianten hebben gegoten. Zo berekenden we de potentiële impact van alternatieve materialen, zoals een CO2-gunstigere staalstructuur en beton, CO2-neutralere dakopbouwen, houtskeletbouw in plaats van staal… Met als output de verschillende ecologische voetafdrukken in een helder overzicht. Zo wisten we in het meest gunstige geval de totale CO2-uitstoot met maar liefst tweederde terug te dringen. Van 2,9 miljoen kg naar 961.000 kg en dit voor een project van meer dan 16.000 m2

“Stap per stap toegroeien naar Scandinavisch niveau”

Momenteel halen we in ons land nog niet het niveau van de Scandinavische aanpak op vlak van levenscyclusanalyses in de bouw. Al is Jo Boonen wel hoopvol: “Het is effectief zo dat in tegenstelling tot in de Scandinavische landen er in België weinig bouwproducten op de markt zijn die een zeer gunstige LCA-uitkomst bevorderen, die komen dus voornamelijk nog uit het buitenland. Maar we merken wel dat de markt heel hard in ontwikkeling is, we zetten iedere dag stappen vooruit.”

“Ook bij edibo zelf hebben de reacties op onze LCA-inspanningen duidelijk gemaakt dat we hier resoluut verder op moeten inzetten. We hebben dan ook beslist om hier meer middelen en mensen voor vrij te maken de komende jaren. Bouwheren die bij ons aankloppen, weten dus dat hun duurzaamheidsambities bij edibo in de beste handen zijn.”

levenscyclusanalyse
Dat edibo niet aan zijn duurzaamheidsproefstuk toe is, bewijzen onder meer onze grote inspanningen op vlak van milieumanagement (ISO14001), ons SDG-pionierschap en onze ervaring binnen BREEAM-gecertificeerde projecten.

Staat LCA bovenaan uw prioriteitenlijstje?

Bent u ook volledig overtuigd van de meerwaarde van een duurzaam bedrijfsgebouw? Weet dat we bij edibo alle middelen in zullen zetten om de ecologische voetafdruk van uw toekomstige project zo minimaal mogelijk te houden. Bovendien is een bewezen duurzaam bedrijfsgebouw nu eenmaal ook aantrekkelijker op de (ver)huurmarkt.

Hoe kunnen we uw project de gedroomde aftrap bezorgen? Wij luisteren graag naar uw verhaal, neem alvast contact met ons op voor een eerste verkennend gesprek.