PRIVACYVERKLARING

Van toepassing sinds 1 mei 2015, laatst bijgewerkt op 1 maart 2018

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van edibo. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op onze websites en maakt onderdeel uit van onze algemene voorwaarden. edibo wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Het beleid is van toepassing op alle edibo producten en diensten tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

edibo respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tijdens uw interactie met edibo kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor het daartoe bestemde doeleinde (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, om uw vragen te beantwoorden …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot edibo, t.a.v. marketing, Maatheide 1302, 3920 Lommel of via marketing@edibo.be.

In deze verklaring (“Privacyverklaring“) wordt het volgende uiteengezet:

1. Reikwijdte en aanvaarding

2. Door edibo verzamelde persoonsgegevens

3. Waarom edibo persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

4. Delen van persoonsgegevens door edibo

5. Uw rechten

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

7. Hoe contact opnemen

 

1. Reikwijdte en aanvaarding van deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de edibo sites (of door ons uw persoonsgegevens mee te delen), aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de edibo sites en ons geen persoonsgegevens mee te delen. edibo behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

edibo kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsgegevens (naam, adres)
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van edibo

edibo verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal edibo, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat edibo toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

2. Door edibo verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgebonden gegevens – welke noodzakelijk zijn voor het bestelproces en de koop – die wij van u krijgen en verwerken of gebruiken, gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. U kunt informatie vinden op onze site, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Tijdens uw bezoek aan onze site blijft u dan in beginsel anoniem. Alle verbindingsinformatie die uw internetbrowser geeft bij elke site view – zoals bijvoorbeeld de datum, verblijfsduur, IP-adres of naam van uw internetprovider – wordt bij ons zonder persoonsverbinding gebruikt. Persoonlijke informatie verstrekt u vrijwillig. Bijvoorbeeld als u voor een nieuwsbrief inschrijft of van een vergelijkbare functie gebruikmaakt.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die edibo nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, werk- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie);
 • Klantfeedback, waaronder informatie die u deelt met edibo over uw ervaring met edibo producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, beoordelingen, getuigenissen en andere feedback in verband met edibo producten of diensten);
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met edibo (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een edibo site.
2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u een edibo site gebruikt
 • Analyticscookies: Edibo werkt met analyticscookies, die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen, en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google linken. U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling van uw browser verhinderen. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de over u gevonden informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.
 • Marketingcookies: Op deze website worden met behulp van technologie gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. edibo nv maakt gebruik van marketingcookies om de communicatie van edibo zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door etracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudonym samengevoegd. Tegen de verwerking en opslag van de gegevens kan te allen tijde geprotesteerd worden.
2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • persoonlijke contactinformatie;
 • alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

3. Waarom edibo persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

edibo verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. edibo kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.
 • Overeenkomsten & offertes: om een overeenkomst of offerte op te kunnen maken tussen beide partijen en het leveren van bijhorende diensten en support.
 • Facturatie: voor de opmaak en verzending van facturen en het invorderen van betalingen.
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts bij edibo te creëren en te onderhouden. Als u voor het eerst een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde database om gedurende het bouwproces alles op 1 plaats te documenteren.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd. Verder vragen wij ook uw mening via klantentevredenheidsonderzoeken en beantwoorden wij uw vragen.
 • Personalisering: edibo kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt edibo een vollediger beeld van u als consument, waarmee edibo u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:
 1. Producten & diensten: om de producten/diensten van edibo te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe ideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie en consumentenfeedback in de vorm van tevredenheidsonderzoeken en marktonderzoek.
 2. Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website.
 3. Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over edibo, zijn producten en diensten, …). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.
 • Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder sociale netwerken van derden: edibo kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u sociale netwerk-functies van derden gebruikt, zoals “Facebook Connect” of “Facebook Like”. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de edibo sites, onder andere met het oog op u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat edibo bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die edibo over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en ter verbetering van onze diensten kunnen benutten. Maar alleen wanneer u niet gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen. Alleen al door het feit dat de gebruiker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de gebruiker edibo nv om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en om over deze te beschikken voor intern bedrijfsbeheer. Onder ‘intern bedrijfsbeheer’ wordt verstaan: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen ,facturatie, diensten, opvolging solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Als wij uw gegevens gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is, zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Gegeven toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde intrekken en/of u kunt tegen andere gebruikmakingen protesteren. De bezoeker heeft de mogelijkheid om ten allen tijde de verstrekte gegevens te wijzen.

4. Delen van persoonsgegevens door edibo

edibo deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven. edibo kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

4.1 Verwante bedrijven

edibo kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om offertes te verwerken, bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

4.2 Dienstverleners

edibo kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens edibo, met inbegrip van het aanbieden van de edibo sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. edibo eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de edibo site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als wij een derde dienstverlener inzetten/een opdracht geven (bijv. onderaannemer, betalingsdienstverlener) krijgt deze van ons alleen de noodzakelijke gegevens. Daarbij zijn ze op hun beurt ook verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt om u terug te bellen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de bestelling de bevestigen en om met u te kunnen communiceren (bijv. voor het sturen van een bevestiging van bestelling of een aangevraagde nieuwsbrief).

4.3 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

edibo kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als edibo te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen. In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van edibo door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van edibo wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

5. Uw rechten

5.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over edibo (“opt-out”) en kunt dat doen door:

(a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;

(b) met ons contact op te nemen.

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van edibo kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw bouw/betalingsactiviteiten (zoals facturen of algemene meldingen die belangrijk zijn voor de levering van het product).

5.2 Toegang & rechtzetting

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan edibo, t.a.v. marketing, Maatheide 1302, 3920 Lommel of via marketing@edibo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Als edibo geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

Verder kunt u ook het recht uitoefenen tot :

 • Schrappen van de persoonsgegevens
 • Beperken van de verwerking van de persoonsgegevens
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft edibo een aantal maatregelen ingevoerd zoals een beveiligde bedrijfsomgeving. edibo slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van edibo op “need-to-know”-basis. edibo volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard. edibo zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met edibo gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Wij maken gebruik van de leadgeneratiedienst aangeboden door Leadinfo B.V., gevestigd in Rotterdam, Nederland. Deze dienst herkent bedrijfsbezoeken aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons gerelateerde openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om transparantie te bieden over hoe onze bezoekers onze website gebruiken, en verwerkt het tool domeinen van ingevoerde formuliergegevens (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen te koppelen aan bedrijven en zijn diensten te verbeteren. Voor aanvullende informatie, bezoek www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out vind je een opt-out mogelijkheid. Bij een opt-out zal jouw data niet langer door Leadinfo worden gebruikt. De vervaltermijn is 12 maanden.

7. Contact opnemen

edibo treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop edibo persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

 • Telefoon op +32 (0)11 54 11 59
 • E-mail naar marketing@edibo.be
 • Brief naar edibo, Marketing, Maatheide 1302, 3920 Lommel

Lommel, maart 2018.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.