Onze duurzaamheidsinspanningen lonen!

Sinds 2020 verbinden we ons bij edibo ertoe om de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties op en naast onze werven zo goed mogelijk te belichamen. Dit binnen het kader van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Concreet doen we dit door jaarlijks meerdere initiatieven op te zetten die terug te brengen zijn onder vijf brede categorieën: People (mensen), Planet (planeet), Peace (vrede), Prosperity (voorspoed) en Partnership (samenwerking).

Afgelopen juni zijn we onze acties gaan toelichten voor een expertencommissie. En met succes, want vandaag gaan we officieel door het leven als SDG Pioneers. Een eerste stap richting de titel van SDG Ambassador.

Ook ISO 14001 is binnen

Na het behalen van het ISO 9001-kwaliteitscertificaat in 1997 en het ISO 45001-veiligheidscertificaat in 2004 behaalden we in 2023 ook het ISO 14001-certificaat.

Met deze internationale milieumanagementnorm willen we onze stempel nog harder drukken op duurzaam ondernemen. Zowel op vlak van milieuwetgeving, het voortdurend verbeteren van onze milieuprestaties als het minimaliseren van de negatieve invloed van onze activiteiten op het milieu.

In de praktijk zullen we, met de ondersteuning van Mensura, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Mensura, de komende maanden een aantal concrete initiatieven ondernemen om onze maatschappelijke rol hierin op te nemen. En dit over alle afdelingen heen. Wordt vervolgd!

Proper gedaan van onze challengers!

Duurzaam bouwen begint met het beter leren begrijpen van wat een duurzame levensstijl effectief inhoudt. En daar horen vaak helaas minder positieve beelden bij.

Onder begeleiding van de Neerpeltse Watersportclub schreven heel wat constructive challengers en ook familieleden zich in voor een afvalopruimactie op het water. Na een korte initiatie kropen ze, uitgerust met lege bakken en vuilniszakken, de kajak in voor een afvalronde op de Dommel. Bij terugkomst bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is om het lozen van afval waterlopen en op andere openbare plaatsen uit de wereld te helpen.