Met meer dan 40.000 m2 aan klasse A-nieuwbouwmagazijnen en 3.650 m2 aan kantoren realiseerden we voor projectontwikkelaar Logistics Capital Partners in Bilzen ons grootste project ooit. Een realisatie die bovendien helemaal volgens de BREEAM Excellent-standaarden is opgeleverd. Met een extra grote edibo-delegatie als motor en projectleider Kris Verbruggen en werfleiders Ruben Bloemen en Gilles Verhaert als sturende krachten. Zij bieden u een exclusieve blik achter de schermen.

Het project

Het afgelopen jaar verrees op de grens tussen Genk en Bilzen, pal naast het Albertkanaal, een indrukwekkend nieuwbouwcomplex, bestaande uit twee magazijnen van in totaal 40.555 m2, 44 laadkades, zes verdiepingen aan kantoorruimtes van in totaal 3.650 m2 en een mezzanine van 2.650 m2. Samen goed voor bijna 47.000 m2 aan bebouwde oppervlakte.

Bij logistieke projecten de nadruk vaak ligt op het praktische aspect. De bouwheer besteedde hier echter ook de nodige aandacht aan het esthetische plaatje. Hoewel het gebouw bestaat uit traditionele industriële bouwmaterialen zoals beton- en sandwichpanelen en steeldeck dakplaten, vallen ze wel extra op.

Zo kregen de gevel- en dakelementen aan de binnenzijde van de constructie een kenmerkend wit kleurtje mee. Idem voor de staalstructuur zelf. Aan de voorkant van het gebouw zorgt een lange, smalle strook in polycarbonaat voor heel wat extra lichtinval.

Vijf grote challenges

Onze constructive challengers namen het volledige bouwtraject voor hun rekening, inclusief de omgevingswerken. Een huzarenstukje dat we aan een uiterst snel tempo wisten te realiseren. Met dank aan een strakke planning en welgekomen hulp uit eigen huis.

1. Onverwachte plottwist

In maart 2022 gingen de werken voor edibo van start met het besef dat ongeveer een jaar later de oplevering al op het programma zou staan.

“Doordat we stevige garanties konden bieden rond het tijdig leveren van de materialen voor de betonstructuur, wonnen we snel het vertrouwen van de bouwheer”, geeft projectleider Kris Verbruggen aan. “Toch hebben we meermaals beroep moeten doen op een van onze grootste sterktes om op koers te blijven voor het behalen van de deadline: onze flexibiliteit.”

“Zo waren er voor beide magazijnruimtes bij de start van de bouwwerken nog geen huurders gecontracteerd. Tijdens het plaatsen van de gebouwstructuur voor het eerste magazijn kregen we echter plots te horen dat er zich een kandidaat- huurder had aangediend voor het andere magazijn. Alleen stond de opbouw hiervan pas later in het traject ingepland. Dus dienden we de planning volledig herin te delen.”

“Om extra snelheid te pakken, schakelden we tijdens de montagewerken de hulp in van verschillende ateliermedewerkers. Wekenlang hebben ze ons bijgestaan op de werf en voerden ze er ook de laswerken uit. Op een bepaald moment waren we met vijftien challengers aan het monteren, een heel aantal.”

2. Flexibele stockage

Door leverschaarste ten gevolge van corona en de situatie in Rusland en Oekraïne kozen we ervoor om heel wat materialen op de werf te laten bezorgen nog voordat de werken effectief opgestart waren. Het gevolg was dat we de materialen op de werf moesten stockeren en nu en dan herplaatsen. Het grote voordeel was natuurlijk dat we de afgesproken doorlooptijd van de werf konden garanderen.

3. Steenharde ondergrond

Onder de betonvloeren voorzagen we grindkernen als fundering. De ondergrond bleek echter zo hard dat de grindkernmachine er initieel zelfs niet doorheen geraakte. Bijgevolg dienden we eerst voorboringen uit te voeren om de ondergrond te kunnen bereiken.

4. Letterlijke hoogspanning

Tijdens de montagewerken dienden we bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen door de nabijheid van hoogspanningskabels. Omdat we de stroom niet zomaar mochten onderbreken – of een heel deel van de stad Bilzen zat zonder elektriciteit – hebben we met de hulp van een aangepaste kraan alsnog een belangrijk deel van de plaatsingswerken op een veilige manier kunnen afronden.

5. Glibberige werf

Eens terug bovengronds kwamen we met een andere challenge in aanraking: modder, veel modder. De heterogene, eerder leemachtige bodem, verhinderde dat het regenwater zijn weg naar de bodem vond. Met alle onaangename gevolgen van dien, zeker van zodra de werken voor de buitenverharding op het programma stonden.

Voortbouwen op BREEAM-pionierschap

In 2013 leverden we het allereerste BREEAM-gecertificeerde project ooit op in ons land. Tien jaar later vormen deze nieuwbouwmagazijnen en kantoren voor Logistics Capital Partners een van de vele recente stappen in onze duidelijke transitie naar een almaar duurzamer bouwbeleid.

Onder het wakend oog van werfleider Ruben Bloemen zorgden we ervoor dat we de duurzame doelstellingen van de bouwheer konden afvinken, met name het op een na hoogst haalbare certificaat: BREEAM Excellent. Hoe we hier onder meer toe kwamen?

  • De volledige aanvoer voor de grondwerken gebeurde per boot: goed voor 70.000 m3 aan steenslag, oftewel 3.500 vrachtwagens minder op de weg;
  • In plaats van grond af te voeren, behandelden we deze ter plaatse met het oog op hergebruik op de site;
  • Een gedetailleerde monitoring van het waterverbruik op en rond de werf;
  • Geluidsmetingen op de bouwplaats moesten hinder voor mens en dier maximaal beperken;
  • Voor de bijen en vogels in de buurt, herstelden we de flora door het plaatsen van bomen en bijenkasten;

“Om te kunnen bewijzen dat we wel degelijk aan de vooropgestelde BREEAM-doelstellingen voldeden, dienden we alle lopende processen nauwgezet te monitoren en te registreren op CO2-uitstoot, inclusief het werk van de onderaannemers. Het komt er dus op aan om extra goed met elkaar te communiceren op en naast de werf en het belang van de duurzaamheidseisen te blijven benadrukken”, besluit Ruben Bloemen.

nieuwbouwmagazijnen lcp bilzen edibo
Onder het wakend oog van werfleider Ruben Bloemen zorgden we ervoor dat we de duurzame doelstellingen van de bouwheer konden afvinken, met name het op een na hoogst haalbare certificaat: BREEAM Excellent.

Typisch edibo?

Projectleider Kris Verbruggen kijkt samen met zijn collega-challengers met grote tevredenheid terug op een pittig project, maar vooral op een geslaagde nieuwe mijlpaal in onze edibo-geschiedenis.

“Dat we een project van dergelijke omvang op zo’n korte termijn aan de hoogste kwaliteit kunnen opleveren, en dat nog eens gekoppeld aan het BREEAM-duurzaamheidsverhaal, daar mogen we als team absoluut trots op zijn. Het aanpassingsvermogen dat we hiervoor aan de dag gelegd hebben, bewijst dat we op elke uitdaging voorbereid zijn.”

Welk project moet uw nieuwe mijlpaal worden?

Krijgen de plannen van uw toekomstige bouwproject stilaan vorm, maar bent u nog op zoek naar de geschikte bouwpartner? Weet dat u met edibo een industrieel aannemer aan uw team kunt toevoegen die bezeten is door challenges en de meest complexe bouwvraagstukken vertaalt in een oplossing op maat van uw wensen en eisen.

Wilt u uw toekomstig project met ons delen? Contacteer ons meteen en wij zitten graag met u samen. Neem intussen de tijd om onze realisaties van dichterbij te bekijken.