In Nijvel werkten onze constructive challengers een tijdlang naast een van de drukste rotondes van de stad. Dit voor de nieuwbouw van kmo-units en commerciële ruimtes voor Green Business Park. Met een strakke deadline erbovenop, want de bouwpromotor plaatste de units op de markt nog voordat de eerste rij stenen een feit was. Duik mee in dit project samen met technisch directeur Jérôme Patigny en werfleider Rémy Sibille.

Het project: een totaalwerf

  • 3 gebouwen
  • Commerciële ruimtes met ondergrondse parking
  • Nieuwbouw kmo-units met diverse bestemmingen: opslagruimte, atelier, productie of kantoren

“Onze interne stabiliteitsingenieurs waren het eerst aan zet binnen dit project. Zij werkten de eerste uitvoeringsplannen uit, die de werkvoorbereiders in 3D-modellen goten. Deze digitale plannen stuurden we vervolgens naar de architect en de bouwheer ter goedkeuring.”

“Het volgende luik bestond uit offerteaanvragen bij onderaannemers en het bestellen van de benodigde materialen. Daar ontfermde onze interne aankoopdienst zich over, zodat alles tijdig en foutloos op de werf zou aankomen. Na het vergelijken van alle aannemers en leveranciers was het tijd voor de handtekeningen en konden de effectieve werfwerken van start gaan.”

De samenwerking

“Een van de belangrijkste processen om op te volgen, was het afstemmen van de vele verschillende activiteiten op de werf. Enerzijds waren wij er als algemeen aannemers aan de slag, maar ook de grondwerker en de partners die verantwoordelijk waren voor de elektriciteitsaansluitingen en het sanitair. Het coördineren van al deze werken en de bijhorende planningen was misschien wel onze allergrootste challenge.”

“Zo hebben we in de loop van het project geschoven met bepaalde bouwfases zodat we het eerste gebouw zeker op tijd konden opleveren aan de klant, bouwpromotor BVI. Tegelijkertijd hielden we onze eigen werken op schema en brachten we de workflow van onze collega-aannemers nooit in gevaar.”

“Als je het project vanuit de lucht zou bekijken, zou je meteen zien dat quasi elke vierkante meter van het terrein is ingevuld door BVI. Het gevolg daarvan is dat niet alle gebouwen volledig rechthoekig zijn. Zo kreeg het C-gebouw een aangepaste vorm om de ruimte te geven aan een verharde weg rondom het terrein. Dankzij deze weg kunnen bezoekers volledig om de gebouwen heen rijden. De ontwikkelaars bij BVI hebben hier heel goed mee over nagedacht.”

Challenges en meerwaardes

1. Een strakke planning

“De prioriteit vanuit de bouwheer was duidelijk: efficiëntie garanderen. De werken voor ons liepen tot en met de wind- en waterdichte ruwbouw. De bouwpromotor zou de nieuwbouw KMO-units namelijk casco verkopen. De inrichtingswerken kwamen bij de kopers van de units te liggen. Een dergelijke aanpak leidt logischerwijs tot een snellere doorlooptijd.”

“De keerzijde van de medaille is dat wij als hoofdaannemer op elk scenario voorbereid dienen te zijn. We wisten dat bouwpromotor BVI verschillende opties aanbood aan potentiële kopers om hun units in zekere mate te personaliseren. Als een van de kopers dus besliste om alsnog een aanpassing door te voeren, dan moesten we hier flexibel op kunnen inspelen. Het was met andere woorden een echt modulair project met een grote waaier aan combinatiemogelijkheden op vlak van indeling.”

“Bijkomende moeilijkheid was dat de ruimte op de werf zeer beperkt was om leveringen te ontvangen. Het was dus zaak om de planning nauwlettend in de gaten te houden om bottlenecks te vermijden.”

2. Een ongekende flexibiliteit

“Het is niet de eerste keer dat we samenwerken met BVI. Ook een deel van hun kmo-park in Mont-Saint-Guibert hebben we mee uitgebouwd. We waren dus al goed vertrouwd met hun werkwijze, hun principes, eisen en de verwachte details.”

“Maar zoals al gesteld, dienden we voortdurend op onze hoede te blijven voor onverwachte aanpassingen in de loop van het project. Zo was bij de start van de werken een gedeelte van de gebouwen nog niet verkocht. Los van wie de toekomstige kopers zouden worden, vanuit edibosud moesten we meteen snel kunnen schakelen. Op vlak van gevelafwerking, het plaatsen van mezzanines, noem maar op.”

3. Sterk advies als toegevoegde waarde

“De gevelafwerking van gebouw A was eerst voorzien in architectonisch beton. Een zwaar en weinig flexibel materiaal en bovendien vrij prijzig. Bij foutjes in de uitvoering of in de groeven heeft zo’n materiaalkeuze ook aanzienlijke gevolgen. Daarom stelden we een variant met aluminium gevelcassettes voor, een keuze die nog steeds helemaal in lijn lag met de wensen van de architect en bovendien een budgetvriendelijkere optie bleek voor de klant.”

“BVI koos voor cassettes in verschillende kleurtinten, zodat iedere unit een eigen, unieke uitstraling heeft. Het creëert een visueel zeer knap effect en biedt op deze manier tal van mogelijkheden op vlak van stedenbouwkundige esthetiek. “

“Sommige architecten vinden deze aluminium gevelplaten moderner dan architectonisch beton en vice versa, maar technisch gezien boden de platen ons meer flexibiliteit in uitvoering. Veel hangt af van de smaak van de architect. Binnen dit project viel de keuze dus duidelijk op de aluminium afwerking, zowel om esthetische als praktische redenen. »

Typisch edibo(sud)?

“Wat edibo(sud) echt karakteriseert en de klant ook helemaal tevredenstelde, was onze open mindset bij plotse veranderingen en gewenste aanpassingen. We bereikten altijd een compromis. Dat kan alleen maar door niet gefixeerd te blijven op de oorspronkelijke wensen en ideeën van de klant, maar door proactief mee na te denken. Is de voorgestelde aanpassing relevant en haalbaar, zowel timinggewijs als financieel? Het is aan ons om op die momenten volledig transparant te blijven.”

Welke challenge heeft u voor ons klaarliggen?

Zoals u kon lezen, deinzen we bij edibo(sud) voor geen enkele bouwkundige challenge terug. Bovendien denken we de volledige rit met u mee na over de meest efficiënte oplossingen in lijn van uw wensen.

Wilt u graag vrijblijvend met ons rond de tafel zitten om uw toekomstige industriële bouwplannen te bespreken? Geef ons een seintje en neem in tussentijd zeker een kijkje naar onze verschillende realisaties.