Na een periode waarin vooral het woord afstand centraal stond, is het tijd om de banden opnieuw aan te halen bij edibo. Een initiatief dat ons hierin moet ondersteunen, is de welzijnsenquête van Mensura, onze Externe Dienst voor Bescherming op het Werk.

De 5 A’S

Hoe vraag je aan meer dan 135 werfarbeiders, ateliermedewerkers en bedienden, verspreid over talrijke werven en drie verschillende vestigingen, hoe het met hen gaat? Geen eenvoudige opdracht, maar wel een noodzakelijke.

Na meer dan twee jaar aan lockdowns en social distance wilden we echt weten wat er in de hoofden van onze constructive challengers omgaat. Eens te meer omdat we Covid-19 ons allemaal individueel met de rug tegen de muur heeft gezet.

Dus zijn we aan de slag gegaan. Onder begeleiding van externe preventiedienst Mensura hebben we aan al onze medewerkers opgeroepen om deel te nemen aan SONAR, een uitgebreide welzijnsenquête. Daarin focussen we ons op de 5 A’s:

  • Arbeidsinhoud: werkdruk, variatie in de job, fysieke en/of mentale belasting…
  • Arbeidsorganisatie: organisatiestructuur, inspraak, beleid, bedrijfscultuur…
  • Arbeidsvoorwaarden: opleidingsmogelijkheden, evaluatie, verloning, vakantie…
  • Arbeidssituatie: veiligheid op de werkvloer, werkmiddelen en -materialen, lawaaihinder…
  • Arbeidsverhoudingen: steun en waardering, collega’s, leidinggevenden…

Los daarvan krijgen deelnemers de mogelijkheid om aan het einde van de enquête probleem- of aandachtspunten te signaleren die buiten bovenstaande categorieën vallen.

Bijleren en actie ondernemen

We gaan dus zowel in op het individuele welzijn als op het welbehagen in verhouding tot collega’s, leidinggevenden en zelfs de organisatie in haar geheel. Deelnemen hieraan is volledig optioneel, vertrouwelijk en anoniem.

Het is de tweede keer dat we dergelijk traject uitrollen om te polsen naar het welzijn van onze medewerkers. In 2017 vond deze oefening voor het eerst plaats. De bedoeling is dat we straks een mooi overzicht krijgen van de sterke punten, maar ook van de werkpunten op en naast de werkvloer.

Met de enquêteresultaten gaan we op onze beurt intern aan de slag. We leggen ze voor aan ons Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, vertalen ze in verbetervoorstellen en daarna ook in concrete workshops op maat. Uiteindelijk nemen we dit hele traject mee op in ons globaal preventieplan en ons jaaractieplan.

Tijd om bij te praten!

Met deze welzijnsenquête willen we meteen de basis leggen voor een mooie volgende vijf jaar. Het wordt met andere woorden een enorm leerrijk 2022 voor edibo. Intussen gaan we ons best doen om de voorbije twee jaar aan gemiste momenten – om eens ongedwongen bij te praten – zo goed mogelijk in te halen.