Op een half uurtje rijden van Eindhoven zijn onze constructive challengers bij edibo Nederland aan zet voor bouwheer Huijbregts Groep, internationale speler in het industrieel mengen van poedergrondstoffen. Zij schakelden ons in voor de gedeeltelijke renovatie en uitbreiding van hun Helmondse site. Bouwtechnisch adviseur Danny Wintjens gaat dieper in op de uitbreiding van het voedingsbedrijf.

Het project: renovatie en uitbreiding voedingsbedrijf

Huijbregts Groep heeft grote plannen met hun site in Helmond. Momenteel is het personeel van het voedingsbedrijf aan de slag in meerdere gebouwen verspreid over de volledige site. Bedoeling is dat de werknemers straks maximaal gecentraliseerd aan de slag gaan.

Om dat te realiseren, stapte de bouwheer op edibo Nederland af met een tweeledige opdracht:

  • De gevelrenovatie van het toekomstige centrale gebouw, dat onder meer plaats zal bieden aan kantoren, vergaderzalen, een kantine en doucheruimtes;
  • De bouw van een industriële gang (100m lang, 6m breed), die het gerenoveerde centrale gebouw zal verbinden met een nog te bouwen magazijn.

“Voor de nieuwbouw van de verbindingsgang zijn we eerst aan de slag gegaan met het ontwerpen en plaatsen van de funderingen en de staalstructuur. Binnenkort is het de beurt aan de gevelbekleding en de dakwerken, in totaal zo’n 560 m2 in omvang. Binnen de post “afwerking” nemen we onder meer de ramen, deuren, vloeren en stalen trappen voor onze rekening.”

“De renovatie van de buitengevel van het centrale gebouw zal gebeuren aan de hand van enkelwandige staalplaten. Deze monteren we over de huidige, verweerde gevelpanelen. Initieel was het bedoeling om de oorspronkelijke sandwichpanelen op te schuren en te coaten. De proefstukken die we uittestten, wezen echter al snel uit dat dit zowel esthetisch als kostprijsmatig niet de meest optimale oplossing zou zijn.”

“De rest van de renovatie-opdracht zal bestaan uit herstellen van schade aan de buitengevel, het spuiten van de bestaande aluminium raamprofielen in een nieuwe kleurstelling en het aanbrengen van zonwering.”

uitbreiding en renovatie huijbregts groep helmond
Een industriële gang (100m lang, 6m breed) zal het gerenoveerde centrale gebouw verbinden met een nog te bouwen magazijn.

Dubbele challenge

Geen edibo-project zonder een paar stevige challenges onderweg natuurlijk. “Deze brachten we tot op heden tot een goed einde dankzij de kwalitatieve en nauwe samenwerking met bouwheer en architect. Intussen werken we al verschillende jaren samen met beide partijen (zie verder), waardoor er heel snel wederzijds begrip is, ook wanneer er plots geschakeld moet worden.”

Fire proof ontwerpen…

 “Zowel het ontwerp als de te gebruiken materialen voor de uitbreidings- en renovatiewerken komen voort uit een omvangrijke brandrapportage. Verzekeringstechnisch werd de bestaande site helemaal herbekeken.”

“Er moesten dus duidelijke keuzes gemaakt worden om de brandveiligheid zo goed mogelijk te garanderen én om tegelijkertijd de bouwkosten te beperken. De keuze voor steenwolisolatie onder het dak of voor blinde gevels in plaats van bandramen in de verbindingsgang zijn maar een aantal voorbeelden hiervan.”

 … vs. future proof bouwen

 “De nieuwbouw verbindingsgang moet bovendien feilloos aansluiten op het centrale gebouw dat iets hoger zal komen te liggen. En niet te vergeten: later wordt er nog een constructie tegen het andere uiteinde van de gang aangebouwd. Daarom werken we met een demontabel constructiedeel dat we kunnen verwijderen van zodra de werken aan het nieuwe magazijn van start gaan.”

Typisch edibo?

Ook al zijn de werken voor de uitbreiding van dit voedingsbedrijf nog volop aan de gang, waar hebben we tot nog toe onze typische edibo-stempel op gedrukt?

“De strenge brandeisen zorgden ervoor dat we ons al vanaf de ontwerpfase heel flexibel dienden op te stellen. Net omdat we door de architect, in opdracht van de bouwheer, zo snel betrokken werden bij het ontwerp, konden we ons technisch advies uitvoerig delen. Te beginnen bij onze eigen ingenieurs. Dat werkt niet alleen efficiënter en aangenamer. Je maximaliseert ook de kansen op een oplevering die voldoet aan alle verwachtingen, zowel kwalitatief als financieel.”

Welke challenge heeft u voor ons in petto?

Zijn de eerste ruwe bouwideeën een feit, maar bent u nog op zoek naar een industriële bouwpartij die uw project helemaal ter harte neemt? Hoe challenging het ook is? Wij luisteren met veel aandacht naar uw verhaal. Neem alvast contact met ons op en we zoeken naar een geschikt moment om uw project samen onder de loep te nemen.

edibo & Huijbregts Groep: wederzijds challengen sinds de 90’s

Onze samenwerking met Huijbregts Groep is het bewijs dat langdurige partnerships voor ons de regel en niet de uitzondering horen te zijn. Al in 1991 schudden wijlen edibo-eigenaar Theo Custers en CEO Frans Huijbregts elkaar de hand. Meer dan 30 jaar later challengen we elkaar meer dan ooit.

Huidige edibo-aandeelhouders Danny Ulenaers, Jo Boonen en Dirk Paerewyck koesteren deze samenwerking dan ook enorm. “Huijbregts Groep is onze grootste partner in Nederland. We werken nog altijd samen met exact hetzelfde bouwteam als in de begindagen. Ze delen dan ook de waarden die we bij edibo zo omarmen: familie, korte lijnen en een open, eerlijke communicatie.”

“Bovendien zitten we binnen elk project vanaf dag één samen aan tafel. Onze ingenieurs zijn dadelijk mee aan zet om de ontwerpen van de architect mee invulling te geven. En hun technische toppers – met de heren Jos Vanroy en Erik van den Nieuwelaar voorop – spreken intussen dezelfde bouwtaal als wij. En dat is precies waarom we elkaar ook vandaag nog blijven versterken.”