Bij edibo(sud) zit duurzaam ondernemen diep in ons DNA. Dat we intussen al meer dan 40 jaar lang de mooiste bouwuitdagingen mogen aangaan, is slechts één van de bewijzen daarvan. Maar duurzaamheid is meer dan meegaan met de tijd. Jaarlijks nemen we tal van concrete initiatieven om onze duurzame workflow te versterken. Thomas Van Hooydonk, onze coördinator veiligheid, kwaliteit en milieu, vertelt u hoe we dit precies aanpakken.

Globaal gegeven 

Sinds 2020 verbinden we ons bij edibo ertoe om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties op en naast onze werven zo goed mogelijk te belichamen. Dit binnen het kader van het Charter Duurzaam Ondernemen. Concreet gaat het om duurzame initiatieven die terug te brengen zijn onder vijf brede categorieën: People (mensen), Planet (planeet), Peace (vrede), Prosperity (voorspoed) en Partnership (samenwerking).  

Voorbeelden van deze ontwikkelingsdoelstellingen zijn onder meer: geen armoede, betaalbare en duurzame energie, waardig werk, ongelijkheid verminderen… De bedoeling is om iedereen in de maatschappij maximaal mee te krijgen in dit duurzame verhaal. Dus ook bouwbedrijven.  

 Meer dan gewoon doneren 

“Om ruimschoots aan de doelstellingen van het Charter Duurzaam Ondernemen tegemoet te komen, ondernemen we jaarlijks minstens 15 concrete duurzame initiatieven”, duidt Thomas Van Hooydonk. “Over een periode van 3 jaar is het bedoeling om voor elk van de 17 ontwikkelingsdoelstellingen minstens één initiatief gelanceerd te hebben.” 

“Intussen starten we aan ons derde jaar binnen dit traject. Vanuit edibo(sud) hebben we al heel wat sterke acties ondernomen. We willen meer doen dan gewoon doneren. Het is ons doel om zoveel mogelijk unieke initiatieven op de wereld te brengen, met de gekende edibo-signatuur. Om zo een win-win voor bedrijf, omgeving en mens te creëren. De bouw van een staalconstructie voor een water- en sanitairproject in het Keniaanse Goshi is daar een duidelijk voorbeeld van.” 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Een echte eye opener 

“We begonnen aan dit traject met een nulmeting. Ook voor ons was het een echte ‘eye opener’ om te zien hoe ver duurzaam ondernemen reikt. Daarna was het tijd om concrete acties op poten te zetten. Hierin betrokken we zowel onze eigen collega’s als externe partners.” 

“Na iets meer dan twee jaar mogen we zeker trots zijn op wat we al hebben kunnen realiseren. Zo zetten we op bouwtechnisch niveau almaar meer in op circulair bouwen en het hergebruiken van bouwmaterialen. De nieuwbouw voor Logistics Capital Partners in Bilzen, dat volledig volgens de duurzame BREEAM-voorschriften verloopt, is daar een van de exponenten van.” 

“Maar we proberen het duurzame gegeven ook thuis te brengen naar onze werven en kantoren. Door op een duurzamere manier energie op te wekken en te verbruiken, door bedachtzaam met onze perslucht en luchtemissies om te gaan, door het afvalbeheer te optimaliseren, door klimaatmetingen te doen in onze kantoren en vergaderzalen, door regenwater te recupereren en elektrische laadpalen te plaatsen, noem maar op. Tot het vergroenen van onze verschillende sites en het plaatsen van bijenhotels.” 

“Extra focus op mens en samenwerking” 

Tot slot blikt Thomas vooruit op de duurzaamheidsuitdagingen voor het komende jaar. “We willen graag een van de officiële pioniers worden die deze 17 doelstellingen mee uitdragen. Hiervoor dienen we onze doelstellingen 3 jaar op rij te behalen. We zijn alvast op de goede weg om dit te bereiken.” 

“Een van de manieren om onze duurzame beweging nog structureler uit te bouwen op lange termijn is door intensiever samen te werken met onderaannemers of leveranciers op dit vlak. Daar zijn we momenteel hard mee aan de slag.” 

“Los daarvan blijven we hoog inzetten op het welzijn van onze constructive challengers. Tijdens aanwervingstrajecten komt de vraag naar een flexibel en evenwichtig werkkader almaar duidelijker naar voren. Dat heeft onder meer geleid tot het finetunen van ons thuiswerk- en werkurenbeleid, het optimaliseren van onze opleidings- en trainingsplannen, maar ook tot het beter in kaart brengen van het absenteïsme binnen het bedrijf met het oog op een efficiëntere dagelijkse werking.” 

“Door deze duurzame initiatieven structureel en op lange termijn te handhaven, zullen we in de toekomst nog flexibeler, weerbaarder en efficiënter kunnen samenwerken met onze klanten en partners. En natuurlijk nieuwe, sterke bouwtalenten blijven aanwerven en onze bestaande constructive challengers zo lang mogelijk aan ons binden.” 

Samenwerken met een écht duurzame bouwpartner? 

Staat een duurzaam bouwproject net als bij ons helemaal bovenaan uw prioriteitenlijstje? Laat ons dan zeker eens samenzitten om uw plannen te bespreken. Bij edibo kunt u rekenen op een samenwerking met een bouwpartner die weet wat er vandaag en morgen speelt en daar ook dagelijks naar handelt, zowel op als naast de werf. 

Contacteer ons voor meer info of voor een afspraak en neem intussen een kijkje naar onze verschillende realisaties.