In het voorjaar van 2022 gaven we het startschot voor een intensief traject richting een verhoogde veiligheidscultuur binnen edibo. Na een uitgebreide voorbereidende fase is het nu tijd voor actie. Aan zet is een select groepje edibo-ambassadeurs: op dit moment vertalen ze onze nieuwe veiligheidswaarden in concrete veiligheidsinitatieven. En dat over al onze afdelingen heen.

5 centrale veiligheidswaarden

30 augustus 2022, 6 uur ’s ochtends. In het staalatelier is er een pak meer volk samengekomen dan op een doordeweekse werkdag. Ook kantoor- en werfmedewerkers zijn talrijk aanwezig. De vraag om zo massaal mogelijk aanwezig te zijn op de voorstelling van de nieuwe edibo-veiligheidswaarden heeft duidelijk gehoor gekregen.

Vergezeld van een paar dozen smakelijke koffiekoeken en de bijhorende cafeïne nemen onze veiligheidsambassadeurs het woord. Maandenlang hebben zij zich enorm betrokken getoond bij het vormgeven van deze veiligheidswaarden. Zij vormen vanaf nu ook het gezicht en het aanspreekpunt van een ambitieus actieplan met één duidelijk doel: het veiligheidsbewustzijn vergroten onder onze constructive challengers.

100% veilig of helemaal niet

Het voorbije jaar nam een externe coachingpartner ons op sleeptouw om zoveel mogelijk collega’s te activeren om hun bedenkingen te delen op vlak van veiligheid.

Dit mondde uit in een flinke stapel feedback en heel wat interessante inzichten. Deze toverden we om tot een meerstappenplan dat zeker nog tot 2024 op volle snelheid zal draaien. Met “in the lead” onze edibo-veiligheidsambassadeurs. Zij zullen er in onderling overleg met het management alles aan doen om naar een zo breed mogelijk gedragen veiligheidscultuur toe te groeien, met als motto: we doen het veilig of we doen het helemaal niet.

5 onderling bepaalde waarden zullen centraal staan binnen ons toekomstig veiligheidsbeleid.

Bestuurders mee in het veld

Momenteel lopen er verschillende concrete initiatieven om de veiligheidsmentaliteit onder onze constructive challengers te bevorderen, waaronder heel wat praktische acties.  Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van duidelijkere vloermarkeringen of het inplannen van wekelijkse opruimmomenten in het atelier (Orde en Netheid), maar ook het opzetten van specifieke werkgroepen, bijvoorbeeld rond het veilig plaatsen van dakranden.

Daarnaast zullen we de mogelijkheid bieden om een dag in het spoor van een collega door te brengen (Leren). Denk aan een projectleider die eens graag meeloopt met een landmeter of een ateliermedewerker die gaat bekijken hoe zijn werk op de werf wordt gemonteerd.

Ook de verschillende afgevaardigd bestuurders van edibo dragen hierin hun steentje bij. Onder meer door werfteams afzonderlijk aan te spreken op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (Verantwoordelijk) of door onderaannemers mee in het veiligheidsbad te trekken. Op termijn hopen we zelfs een charter te kunnen voorleggen om dit gezamenlijk engagement met onze externe partners officieel vast te leggen.

De komende maanden zullen we alvast volop gebruiken om onze veiligheidswaarden massaal te promoten, zodat iedere collega eventuele feedback op de juiste manier zal behandelen (Respect) en we een efficiënte deelcultuur (Melden) kunnen uitbouwen.

Is veiligheid ook voor u prioriteit?

Is er ook voor u geen sprake van half werk wanneer het op veiligheid aankomt? Bij edibo staat er een team van challengers klaar dat veiligheid op en naast de werf 100% als fundament gebruikt voor een kostenefficiënt bouwtraject.

Met andere woorden, met ons aan uw zijde weet u dat we elke zet nauwlettend in de gaten hebben. Wenst u meer te weten over onze manier van werken? Contacteer ons voor een afspraak en neem in tussentijd een kijkje naar onze verschillende realisaties.