In het verleden deden we reeds acties voor het goede doel, denk maar aan de chocolade van De Kompagnie. Maar in de toekomst kiezen we graag voor één jaarlijks goed doel, waarvoor we dan acties zullen organiseren, en waarmee we ons verbonden voelen.

Voor 2022 zal dit MS Liga Vlaanderen zijn. Waarom? Als steunbetuiging voor een van onze collega’s die aan de ziekte lijdt en dit najaar een zware stamceltherapie zal ondergaan.

MS Liga Vlaanderen is de Vlaamse organisatie ter ondersteuning van MS. Multiple Sclerose is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel.

Tijdens de warmste week zullen zij ook naar edibo komen voor een informatieve sessie.

Vanaf 2022 zullen/kunnen er dan acties georganiseerd worden, waarna we een schenking zullen doen aan deze organisatie.