Van vh naar precisiewerk

Het bepalen van het exacte grondverzet is en blijft een uitdaging. Hoeveel grond wordt er daadwerkelijk aan- en weer afgevoerd? Vermoedelijke hoeveelheden voeren de toon en de kleinste verrassing kan leiden tot stevige meerkosten voor de bouwheer. 1 cm afwijking op een oppervlakte van 10.000 m2 is al genoeg om de offerteprijs stevig door elkaar te schudden.

Bij edibo werken we daarom met een digitale grondverzetberekening. Hiermee brengen we zowel de bestaande als de beoogde toestand op het terrein gedetailleerd in beeld. Op deze manier kunnen we een zeer objectieve prijs op het grondverzet plakken.

Dit proces verloopt in 3 stappen:

  1. 3D-model (digitaal terreinmodel) van de bestaande situatie op basis van eigen metingen of die van de architect
  2. 3D-simulatie op basis van de ontworpen toestand van de architect: we kennen elk ijkpunt op het plan een precieze hoogte toe
  3. Beide simulaties leggen we met onze software over elkaar om te komen tot een zeer accurate berekening van het benodigde grondverzet

Grote meerwaarde binnen complexe projecten

Hoe complexer de startsituatie en/of de ontworpen toestand, hoe groter de meerwaarde van een dergelijke grondverzetberekening. Denk aan twee terreinen met een significant hoogteverschil die samengevoegd worden, een terrein op een helling of een bufferbekken dat opgevuld dient te worden, een gebouw met verschillende vloerpassen…

De vergelijkende software tussen de bestaande situatie en de ontworpen toestand maakt het bovendien mogelijk om eventuele grondverzetberekeningen door de architect beter te controleren, te interpreteren en te optimaliseren.

digitale grondverzetberekening
3D-model van een bestaande toestand.

Zekerheid voor bouwheer en aannemer

Een digitale grondverzetberekening is een grote aanwinst voor de deelnemende partijen aan een industrieel bouwproject. In de eerste plaats voor de bouwheer, die hierdoor een waarheidsgetrouwe prijs betaalt voor de uitgevoerde grondwerken.

Maar ook de algemeen aannemer profiteert volop van deze 3D-simulatie. De aan- en afvoer van grond gebeurt (kosten)efficiënter, waardoor de coördinatie van het bouwproject en de communicatie met de bouwheer en architect alleen maar aan kwaliteit winnen.

Tot slot kan deze grondverzetberekening leiden tot optimalere prijsafspraken tussen aannemer en grondverwerkingsbedrijf.

Landmeter Michaël Hendrikx: “Nog meer tijdwinst mogelijk in de toekomst”

“Deze manier van werken maakt het hele grondverzetgebeuren meteen een pak tastbaarder. Bij edibo maken we intussen al meer dan een jaar gebruik van deze berekeningssoftware, zowel tijdens de verkoop- als tijdens de uitvoeringsfase.”

“De meerwaarde is overduidelijk, maar er is nog veel meer mogelijk in de toekomst. Vooral op vlak van het opmeten, nog voor de simulatie plaatsvindt. Nu gebeurt dat nog aan de hand van basislandmeettoestellen, zoals een GPS en totaalstation. Het kost aardig wat tijd om alles op deze manier in kaart te brengen. Door bijvoorbeeld een drone in te schakelen, kunnen we nog sneller en efficiënter te werk gaan. En zo heeft ook de werfleider meteen een mooi overzicht over zijn site.”

Laat u ook liever niets aan het toeval over?

Elke eurocent telt, zeker binnen een groot industrieel bouwproject. Daar hoeven we u niet van te overtuigen. Ook wij beseffen dat maar al te goed. Bij edibo laten we daarom niets aan het toeval over. Een digitale grondverzetberekening is maar één van de vele manieren waarop we dit willen bereiken.

Bent u voor uw bouwproject op zoek naar een algemeen industrieel aannemer die sterke budgetcijfers aan een sterk eindresultaat koppelt? Neem zeker contact met ons op voor een verkennend gesprek. Of neem alvast een kijkje naar onze verschillende realisaties.