Plukon in Geel, verwerker van onder meer pluimveeproducten, ziet het groots. Zij breidden hun beschikbare magazijnruimte aanzienlijk uit. Projectleider Edwin Wouters leidde de werken in de allerbeste banen en vinkte met team edibo onderweg al challenge na challenge af.

Het project

De uitbreiding van het voedingsbedrijf vond rechtstreeks plaats tegen de bestaande gebouwen op de site:

  • Om en bij de 1.000 m2 extra nieuwbouw magazijnruimte
  • Deels gekoelde, deels droge magazijnruimte met geïntegreerde scheidingswand
  • Box-in-box-bouwprincipe om een voedselveilige omgeving te creëren
  • Nieuwe buitenverharding rondom het nieuwe magazijn

Op de installatie van de technieken na, namen onze constructive challengers alle werken voor hun rekening. Eind 2023 gingen we aan de slag met de voorbereidende en funderingswerken, zodat we meteen na het winterbouwverlof konden beginnen aan de bovengrondse bouwwerken. Begin juni 2024 werd het project opgeleverd.

De challenges

Projectleider Edwin Wouters nam de coördinatie van dit project voor zijn rekening. Drie challenges boden zich onderweg aan, die Edwin en zijn team met verve overwonnen.

1. Aanhoudende regen als hardnekkige uitdager

“De werken gingen van start tijdens een lange regenachtige periode. Hierdoor kregen we af te rekenen met een natte ondergrond en hoge waterstand. En dit terwijl we de ondervloer voor onze betonvloer dringend dienden te storten. Om de aantal dagen voerden we een nieuwe plaatproef uit om te bekijken of de ondergrond droog genoeg was. Helaas zakte het water niet tijdig en konden we niet langer wachten om de ondervloer aan te brengen.”

“Je moet weten, een instabiele ondervloer is vergelijkbaar met het principe van een matras. Zet er gewicht op en de matras zakt in. Ze is niet sterk genoeg om het nodige tegengewicht te bieden voor hetgeen erbovenop ligt. In bouwtaal: je creëert een onevenwicht en dus kansen op scheuren in de bovenliggende betonvloer.”

“Om de timing te bewaken, kozen we voor een cementgebonden bedding van 30 cm dik op basis van gestabiliseerd zand. Op deze manier konden we snel een massieve en stabiele ondergrond garanderen voor de latere toplaag.”

Op de installatie van de technieken na, namen onze constructive challengers alle werken voor hun rekening.

2. Continue afscherming van productie

“Aangezien het om een uitbreiding via een rechtstreekse aanbouw ging, moesten we vooraf een duidelijke logistieke planning uitwerken. De productie in het bestaande gebouw bleef namelijk gewoon doorlopen tijdens onze werken.”

“Binnen de context van een voedselverwerkingsbedrijf betekent dat: ultieme voorzichtigheid inbouwen. Niets mag namelijk de kwaliteit van de voeding contamineren. Dat bracht best wat logistieke challenges met zich mee. Zo dienden we zeer goede afspraken te maken rond het aanbrengen van stofwanden wanneer we openingen in de muren dienden te maken.”

“Het nieuwe magazijn heeft bovendien geen toegangspoorten, dus moesten we een creatieve oplossing zien te vinden om ons bouwmaterieel in de nieuwbouwruimte te krijgen zonder de productie te verstoren. Dit losten we op door de te voorziene snellooppoort tussen de werf en de bestaande productiegebouwen vroeger dan gepland te plaatsen. Zo bouwden we een minimale afstand in tot de werf en konden we onze materialen en goederen gecontroleerd maar toch vlot via de laadkade naar binnen brengen. Steeds onder strikte begeleiding van de bouwheer.”

3. Food safety first!

“Het nieuwe gebouwdeel met het gekoelde magazijn bouwden we op volgens een box-in-box-principe. Dit om de aantasting van de te verwerken voedingsproducten voor de volle 100% uit te sluiten. Sandwichwanden bestaande uit foodsafe panelen en afgewerkt met een soortgelijke coating vormen een soort van “doos” binnenin de bestaande gebouwstructuur. Later brachten we nog foodsafe deuren, aanrijdbeveiliging en poorten aan. Samen geven ze roestvorming en andere mogelijke contaminatie geen enkele kans.”

Typisch edibo?

Waarin hebben onze constructive challengers zich volgens Edwin volop kunnen onderscheiden?

“Een deadline van om en bij het half jaar voor een dergelijk project, dat is vrij strak. Daar kwam een zeer specifiek omschreven lastenboek vanuit de klant en architect bovenop. Het architectenteam van GDesign had een duidelijke visie op zijn toekomstig gebouw en dat bracht veel communicatie en interactie rond de ontwerpplannen en de 3D-modellen met zich mee in de beginfase. Iets waar we bij edibo dankzij onze open en flexibele aanpak perfect op afgesteld zijn.”

“Bovendien kende edibo de bouwheer al goed vanuit vorige samenwerkingen. Het vertrouwen in onze kwaliteit was er dus al vanaf dag één. Dat hebben we in dit project nog maar eens weten te bevestigen.”

Voedingsbedrijf in de steigers?

Krijgen de bouwplannen voor uw toekomstig voedingsbedrijf al stilaan vorm? Weet dat we bij edibo al meer dan 40 jaar ervaring en expertise hebben opgebouwd over tal van sectoren heen, waaronder dus ook de voedingssector. Onze garantie? Dat we mee zijn in elk aspect van voedselveiligheid en dit ook vertalen naar een bouwproject van hoogstaande kwaliteit.

Neem contact met ons op en kom ons alles vertellen over de toekomstplannen van uw bedrijf. Onze challengers heten u van harte welkom.